mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Poznaniu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod adresem: https://ckziupoznan.mobidziennik.pl/2020